Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

Reklamacje:

1. Reklamacje reguluje ustawa Dz.U. 2014 poz.827 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.  

2. Gwarancji nie podlegają produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne. 

3. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: sklep@e-goka.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (GoKa, ul. Kilińskiego 28, lok. 12, 08-110 Siedlce, tel. +48 535 442 886). 

4. Reklamacje rozpatrywane będą są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 

5. Koszt dostawy reklamowanego produktu do Sprzedawcy ponosi Konsument. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez producenta/dystrybutora produkt odsyłamy na nasz koszt.

Zwroty:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). 

3. Zwrotu należy dokonać na adres GoKa, ul. Kilińskiego 28, lok. 12, 08-110 Siedlce. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon oraz wypełniony Formularz Odstąpienia od Umowy wraz z numerem konta bankowego, na który mają być zwrócone środki co przyspieszy proces zwrotu środków. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

4. Zwrotu towaru można dokonać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

 

 

<!-- Messenger Wtyczka czatu Code -->
<div id="fb-root"></div>

<!-- Your Wtyczka czatu code -->
<div id="fb-customer-chat" class="fb-customerchat">
</div>

<script>
var chatbox = document.getElementById('fb-customer-chat');
chatbox.setAttribute("page_id", "835704969946853");
chatbox.setAttribute("attribution", "biz_inbox");
</script>

<!-- Your SDK code -->
<script>
window.fbAsyncInit = function() {{|br />FB.init({{|br />xfbml : true,
version : 'v12.0'

(function(d, s, id) {{|br />var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk/xfbml.customerchat.js';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
</script>